Výroční zprávy a plány


 
 

Úvod

   Tento úvod by měl sloužit čtenáři k rychlé orientaci v pojetí výroční zprávy a zároveň mu dát základní informaci o činnosti muzea. Podrobné informace jsou zpracovány formou tabulek EXCEL  a komentáře k nim ve formátu WORD. Tyto soubory obsahují v podstatě statistické údaje o činnosti muzea v uplynulých letech.

 

               Badatelský řád

               Plán činnosti Vlastivědného muzea Jesenicka na rok 2017

               Plán činnosti VMJ pro rok 2016, úvodní slovo ředitelky

               Plán činnosti VMJ pro rok 2015, úvodní slovo ředitelky

               Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za rok 2012

               Výroční zpráva VMJ za rok 2017

               Výroční zpráva VMJ za rok 2016

               Výroční zpráva VMJ za rok 2015

               Výroční zpráva VMJ za rok 2014

               Výroční zpráva VMJ za rok 2013

               Výroční zpráva VMJ za rok 2012

 
               Zřizovací listina (PDF)